“2019 ОНЫ ШИЛДЭГ ХАМТАРСАН БАГ ШАЛГАРУУЛАХ 21 ХОНОГИЙН АЯН”-ЫГ 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс “2019 оны шилдэг хамтарсан баг шалгаруулах 21 хоногийн аян”-ыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна.