Сэргээн засах хөгжлийн төвийн өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

“ӨНӨР БҮЛ ТӨВ” нь дэргэдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Сэргээн засах хөгжлийн төв байгуулсантай холбогдуулан, 2016 оны 12сарын 02 ны өдөр манай байгууллагатай хамтран өдөрлөг зарлаж, тус төвийн танилцуулах сургалт явууллаа. Өдөрлөгөөр төвийн хүүхдүүд мөн нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг асрамж халамжийн төвүүд болон Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, суурь өвчлөлтэй 02-18 хүртлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээн авч асрамж, халамж үзүүлэх, Дүүргийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нөхөн сэргээх нийгэмшүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээлэл солилцох, сургалт, судалгаа хэлэлцүүлэг явагдлаа
Сэргээн засах хөгжлийн төв нь үйл ажиллагаагаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхэд сэтгэл зүйн сургалт өгч, цаашдаа хамтран ажиллах мөн тус төвийн эмчилгээний тоног төхөөрөмжүүдээ танилцууллаа.

15102089_1346977515354566_238736748_o 15321574_1346977475354570_1453085441_o 15368749_1346977442021240_1075082845_o 15368771_1346976852021299_1055786995_o 15368822_1346976785354639_1024889224_o 15368866_1346976885354629_433242697_o 15387452_1346976688687982_1368886515_o 15387500_1346977518687899_1786086322_o 15388697_1346977502021234_1638827853_o 15388817_1346976808687970_788517802_o 15398970_1346976928687958_1561616298_o 15409705_1346976835354634_134501493_o 15417834_1346976705354647_1803157254_o