#Хүүхдийг_гараас_гарт

Нийтлэсэн: 2017-12-11 | Үзсэн: 2871Дэлгэрэнгүй

ХАРАА ХЯНАЛТГҮЙ ХҮҮХДИЙГ ИЛРҮҮЛЖ, ХАМГААЛАН БАЙРЛУУЛАХ НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/847 тоот захирамж болон Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/432 тоот захирамжийн дагуу Гэр бүлээсээ дайжсан хараа хяналтгүй яваа, хараа хяналт сул, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийг илрүүлэх, бүртгэлжүүлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын үйчилгээг шуурхай үзүүлэх, нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг 12

Нийтлэсэн: 2016-12-09 | Үзсэн: 2840Дэлгэрэнгүй

Сэргээн засах хөгжлийн төвийн өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

“ӨНӨР БҮЛ ТӨВ” нь дэргэдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Сэргээн засах хөгжлийн төв байгуулсантай холбогдуулан, 2016 оны 12сарын 02 ны өдөр манай байгууллагатай хамтран өдөрлөг зарлаж, тус төвийн танилцуулах сургалт явууллаа. Өдөрлөгөөр төвийн хүүхдүүд мөн нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг асрамж халамжийн төвүүд болон Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, суурь өвчлөлтэй 02-18 хүртлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээн

Нийтлэсэн: 2016-12-07 | Үзсэн: 2824Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТООН МЭДЭЭ – ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАС 108-ЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЗҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нийтлэсэн: 2016-12-06 | Үзсэн: 2803Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүддээ кино үзүүллээ

“Сэтгэлийн гал-2” аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүддээ дэм өгөх, тэгш оролцох бололцоог нь хангах зорилгоор “Өргөө 2” кино театрын захиргаа, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлтэй хамтран 2016 оны 12 сарын 04 ны өдөр Хүүхдийн холбооны гишүүдийг оролцуулан 70 гаруй хүүхдүүдэд шинээр нээлтээ хийж буй “МОАНА” хүүхэлдэйн киног үзүүлсэн бөгөөд Дэлхийн зөнгийн зүгээс нийт оролцсон хүүхдүүддээ гарын

Нийтлэсэн: 2016-12-03 | Үзсэн: 2796Дэлгэрэнгүй