“САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШИЙГ АШИГЛАХ” тухай зөвлөмж

Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд “САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШИЙГ АШИГЛАХ” зөвлөмж, Угааарын хийнд хордсон үед үзүүлэх анхны тусламжийг хэрхэн авах талаарх мэдээллийг Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооний нутаг дэвсгэрийн нийт 6 хэсгийн 1118 өрхөд мэдээлэл хүргэж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, нөхцөл байдалтай газар дээр нь

Нийтлэсэн: 2019-11-05 | Үзсэн: 33717Дэлгэрэнгүй